Nguyen Son, ‘Chân dung thời đại’, 2011, CUC Gallery