Nie Jian Bing, ‘F. de Medicis’, 2007, Han Art

About Nie Jian Bing