Nie Jian Bing, ‘Marie-Therese’, 2005, Han Art

About Nie Jian Bing