Nie Jian Bing, ‘Mona Lisa IV ’, 2008, Han Art

About Nie Jian Bing