Nie Jian Bing, ‘Portrait de jeune homme’, 2006, Han Art

About Nie Jian Bing