Nikholis Planck, ‘Apartment therein, Dreams’, 2018, Magenta Plains