Nikoleta Sekulovic, ‘Stella’, 2017, Rebecca Hossack Art Gallery