Nikolina Kovalenko, ‘Banana Flower’, 2017, Mayson Gallery

About Nikolina Kovalenko

Russian, b. 1987, Moscow, Russia, based in New York, New York