Nobuo Sekine, ‘Top of the Pyramid’, 1982, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono