Nobuyoshi Araki, ‘From Winter to Spring’, 2004, Japigozzi Collection