Nobuyoshi Araki, ‘Kinbaku’, 1995-2008 / 2012, Taka Ishii Gallery