Nontsikelelo Veleko, ‘Vuyelwa’, 2004, Afronova

www.afronova.com/artists/nontsikelelo-veleko-2/

Signature: yes

www.afronova.com/artists/nontsikelelo-veleko-2/

www.afronova.com/artists/nontsikelelo-veleko-2/

AFRONOVA GALLERY

About Nontsikelelo Veleko