Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery
Ole Wanscher, ‘Armchair’, 1962, Dansk Møbelkunst Gallery

Image rights: Dansk Møbelkunst Gallery

Manufacturer: A. J. Iversen

About Ole Wanscher