Olga Skorokhod, ‘Iceland’, 2017, l'artiste gallery