Olivier Guesselé-Garai, ‘UFO (Unidentified Folding Object)’, 2017, Pola Magnetyczne