Osamu Kanemura, ‘System Crash for Hi-Fi’, 2015, Japan Society: Benefit Auction 2018