Otto Eckmann, ‘Raspberry Gorgeous’, ca. 1900, Jason Jacques Gallery
Otto Eckmann, ‘Raspberry Gorgeous’, ca. 1900, Jason Jacques Gallery
Otto Eckmann, ‘Raspberry Gorgeous’, ca. 1900, Jason Jacques Gallery