Otto Gustaf Carlsund, ‘Fuga i brunt – Projekt till väggmålning för musikrum (Fugue in brown - Project to mural for musicroom)’, 1934, CFHILL