Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery
Otto Meier, ‘Stoneware Vase’, 1980, Jason Jacques Gallery