Otto Zitko, ‘Pythia’, 2008, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman