Pan Gongkai and Clifford Ross, ‘Installation view, "Pan Gongkai and Clifford Ross: Alternate View" at Zhejiang Art Museum’, Zhejiang Art Museum