Pan Xiaorong, ‘2015-22’, 2015, Galerie Liusa Wang

About Pan Xiaorong

Chinese, b. 1985, Yichun, Jiangxi, China, based in Shanghai, China