Pan Xiaorong, ‘2016-11’, 2016, Galerie Liusa Wang

About Pan Xiaorong

Chinese, b. 1985, Yichun, Jiangxi, China, based in Shanghai, China