Paola Pivi, ‘Same mother    ’, 2017, Perrotin
Paola Pivi, ‘Same mother    ’, 2017, Perrotin