Paolo Pellizzari, ‘Mickey Mouse, Tour de France 2013’, 2013, Anastasia Photo