Paris Petridis, ‘Mani (Cows)’, 2000, Dio Horia

About Paris Petridis

Greek, b. 1960, Thessaloniki, Greece, based in Thessaloniki, Greece

Solo Shows on Artsy

2016
Between, Dio Horia, Mikonos

Group Shows on Artsy

2016
Alice in Crisis, Dio Horia, Mikonos