Paris Petridis, ‘Sinai (goats)’, 2010, Dio Horia

About Paris Petridis

Greek, b. 1960, Thessaloniki, Greece, based in Thessaloniki, Greece

Solo Shows

2016
Mikonos ,

Group Shows

2016