Patricia Treib, ‘Celadon Sleeve’, 2014, Wallspace

About Patricia Treib