Patricia Treib, ‘Mobile Sleeve’, 2014, Wallspace

About Patricia Treib