Patricia Treib, ‘Yellow Glass’, 2014, Wallspace

About Patricia Treib