Paulo Lara, ‘Passeio de barco no Outono’, Inn Gallery