Pedro Friedeberg, ‘Likidación Anual de Posibilidades ’, 2017, MAIA Contemporary