Pedro Leites, ‘Eletra Bracelet’, 2013, Tane
Pedro Leites, ‘Eletra Bracelet’, 2013, Tane