Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery
Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery
Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery
Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery
Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery
Pei-xin Chuang, ‘Artifacts and Nature’, 2017, Powen Gallery

About Pei-xin Chuang

Taiwanese, b. 1985, Taipei City, Taiwan, based in Taipei City, Taiwan