Perez Celis, ‘Zona Time’, 1989, Anita Shapolsky Gallery