Petros Ptohopoulos, ‘Goddess Athena’, 2014, Diachroniki