Petros Ptohopoulos, ‘Mother of Cyprus’, 2017, Diachroniki