Piero Manzoni, ‘Achrome’, 1959-1960, Aïshti Foundation