Pierre Fouché, ‘Europa...Europa’, 2016, WHATIFTHEWORLD