Pietro Chiesa, ‘An ashtray’, circa 1940, Aste Boetto