Ping-Cheng Liang, ‘Dui Dui’, 2015, Yuan Ru Gallery