Piotr Fąfrowicz, ‘A view’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels