Pixy Yijun Liao, ‘Walking in My Shoes/穿着我的鞋走路’, 2013, Capsule Shanghai
Pixy Yijun Liao, ‘Walking in My Shoes/穿着我的鞋走路’, 2013, Capsule Shanghai