Polly Apfelbaum, ‘Byzantine Rocker 13’, 2014, Senior & Shopmaker Gallery