Portia Zvavahera, ‘Pane Vaviri Ndiriwetatu [1]’, 2016, Stevenson