Portia Zvavahera, ‘Pane Vaviri Ndiriwetatu [2]’, 2016, Stevenson