Prabhavathi Meppayil, ‘No title’, 2013, Gallery Ske
Prabhavathi Meppayil, ‘No title’, 2013, Gallery Ske

About Prabhavathi Meppayil