Priyantha Udagedara, ‘Super Hybrid V’, 2013, Saskia Fernando Gallery