Priyantha Udagedara, ‘Super Hybrid VI’, 2013, Saskia Fernando Gallery