Priyantha Udagedara, ‘Super Hybrid IX’, 2013, Saskia Fernando Gallery